|Hej zmrde pederaste zdechni!

Ty potetovanej zmrde pederaste, ožralče, zabiju tě kryple zmrde pičo!